Reserveringsvoorwaarden

Verblijven in de Tulphoeve geschiedt geheel op eigen risico. De Tulphoeve stelt zich niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade aan uw persoonlijke eigendommen of voor lichamelijk letsel. Eventuele aangerichte schade aan de Tulphoeve, de inrichting ervan of van zaken die erbij horen, veroorzaakt door de huurder komt voor rekening van de huurder en zal verrekend worden.

Reservering is pas definitief nadat de verschuldigde bedragen genoemd in de bevestiging binnen de betalingsperiode zijn bijgeschreven op rekening van de Tulphoeve. Met uw komst gaat u automatisch akkoord met de reserveringvoorwaarden. De rekening kan na afloop contant worden voldaan, ook bestaat de mogelijk dat wij de factuur toesturen, dit uitsluitend als er een aanbetaling is ontvangen. Onze betalingstermijn is 7 dagen. Wij accepteren geen pin of creditcards. Bank: NL31 INGB 0003 4579 00 t.n.v N. Ruiters.      

Op al onze reserveringen zijn de Uniforme Horeca (Art. 9) voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier vinden.