Reserveringsvoorwaarden

Verblijven in de Tulphoeve geschiedt geheel op eigen risico. De Tulphoeve stelt zich niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade aan uw persoonlijke eigendommen of voor lichamelijk letsel. Eventuele aangerichte schade aan de Tulphoeve, de inrichting ervan of van zaken die erbij horen, veroorzaakt door de huurder komt voor rekening van de huurder en zal verrekend worden.

Reservering is pas definitief nadat de verschuldigde bedragen genoemd in de bevestiging binnen de betalingsperiode zijn bijgeschreven op rekening van de Tulphoeve. Met uw komst gaat u automatisch akkoord met de reserveringvoorwaarden. De rekening kan na afloop contant worden voldaan, ook bestaat de mogelijk dat wij de factuur toesturen, dit uitsluitend als er een aanbetaling is ontvangen. Onze betalingstermijn is 7 dagen. Wij accepteren geen pin of creditcards. Bank: NL31 INGB 0003 4579 00 t.n.v N. Ruiters.             

Tot 14 dagen voorafgaand aan de boeking kan het aantal personen worden gewijzigd, tot minimaal 8 personen. Het op dat moment opgegeven aantal personen is bindend voor de facturatie. Bij totale annulering van de gereserveerde datum zijn de annulering regels als volgt:. 
Binnen 0 tot 10 werkdagen voor het evenement 100%
Binnen 11 tot 20 werkdagen voor het evenement   75%
Binnen 21 tot 40 werkdagen voor het evenement 40%
Binnen meer dan 40 werkdagen                          10%