Protocol Tulphoeve COVID-19

Uitgangs Protocol

 1.         Veiligheid medewerkers en gasten staat ten alle tijden voorop.
 2.         Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
 3.         Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor medewerkers en gasten

Harde Voorschiften

 •         De  actuele RIVM-richtlijnen zijn leidend voor medewerkers en gasten.

 

Dat betekent dat:

 •         volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar
 •         we wassen onze handen vaak en goed
 •         we schudden geen handen
 •         we hoesten in onze elleboog
 •         we zitten niet aan ons gezicht
 •         we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.

 De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat beteken dat:

 •         De toiletten voorzien zijn van zeep en papieren handdoekjes
 •         Desinfectie spray voor deurklinken, trapleuningen en instrumenten bij personeel aanwezig is
 •         Schoonmaakdoekjes voor deurklinken en instrumenten aanwezig zijn

Protocol Bepalingen

 •         a. Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek in de organisatie (poster Rijksoverheid).
 •         b. Regels voor gasten staan op de website (pop-up en/of homepage).
 •         c. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 •         d. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, zorg dat stoelen en werkplekken op anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn.
 •         e. Wijs aanwezigen op het belang van handen wassen (hiervoor hangen de regels op de toiletten). Reinig gebruikte materialen regelmatig.
 •         f. In geval van calamiteiten kunnen wij de 1,5 meter niet garanderen (bijvoorbeeld een kind valt of iemand snijd zich)

Voor medewerkers:

 •         Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 •         Houd 1,5 meter afstand.
 •         Was vaker je handen.
 •         Schud geen handen.
 •         Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 •         Kom zo mogelijk niet met het OV
 •        Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,            verhoging (tot 38 C°). Je mag pas weer komen als je 24 uur geen klachten meer hebt.
 •         Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 •        Personeelsleden die in een risicigroep vallen (of gezinsleden hebben die in de risicogroep vallen), kunnen worden vrijgesteld van het werken in De Tulphoeve (keuze medewerker in overleg met de werkgever
 •         Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.

Voor de gasten:

 •         Houd 1,5 meter afstand.
 •         Schud geen handen.
 •         Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
 •         Maak eerst een afspraak voordat je langskomt.
 •         Kom zo mogelijk alleen.
 •         Kom zo mogelijk niet met het OV
 •        Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). Je mag pas weer komen als je 24 uur geen klachten meer hebt.
 •         Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 •         Betaal per bank of via een betaalverzoek, niet contant.
 •         Volg altijd de aanwijzingen van het personeel van de Tulphoeve.

In de Tulphoeve

Algemeen

 •         Geef in de dagelijkse gang van zaken aan wat je ziet en wilt. Bijvoorbeeld bij de koffieautomaat: ‘ik zie dat jullie daar staan, ik zou graag even een kopje koffie pakken, willen jullie hier even ruimte voor maken?’
 •         Bij binnenkomst in de Tulphoeve wassen medewerkers en gasten hun handen
 •         De deur wordt zoveel mogelijk door medewerkers van de Tulphoeve open en dicht gedaan.

Bij aankomst en vertrek

 •         Zie er op toe dat gasten 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaan.
 •         Bij de ingang staat de 1,5 meter regel op een bord/poster, zoals je die nu overal (in winkels et cetera) ziet hangen.
 •         Bij de ingang staat desinfecterende handgel.

Overige:

 •        Intake met opdrachtgevers en/of deelnemer vinden digitaal plaats.
 •         Vergaderingen en overleggen vinden digitaal plaats.